Hoşgeldiniz Bugün 26 06 2022
.

Göz boyamaktan başka bir şey değil!

Alın sizlere engellilerle ilgili trajikomik bir uygulama daha!

Haberi okur okumaz şaşırıp kaldım!

Sevineyim mi, üzüleyim mi karar veremedim!

Ankara’da oturan engelli sever bakanlık bürokratları lütfetmişler engellilere çok büyük bir indirim daha yapmışlar!

Engellilerin asıl sorunlarına çözüm ürettiklerini sanan deri kaplı sıcak koltuklarda oturan zat-ı muhterem bürokratlar cenneti garantilemek için engellilere bir sevap daha işlemek istemişler!

Neymiş efendim sinemaya gidip film izlemek isteyen engellilere, engellilerle birlikte şehit yakınlarına ve gazilere yüzde 50 indirim yapılacakmış.

İşte bu konuyla ilgili Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği 22 Ekim 2019 tarih ve 30926 sayılı Resmi Gazetede yayımlamışlar.

Yayımlanan yönetmeliğin Sinema Biletleri başlıklı 16. Maddesinin 3.fıkrasının b bendinde “b) Engelli bileti, şehit yakınları ve gazi bileti ve sabah seansı bileti; sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatının %50’sine, …. kadar yapılacak indirim ile satılabilir.” denilmektedir.

Sinema Biletleri başlıklı 16. Maddesinin 2.fıkrasının b bendinde ise yapılan indirimden faydalanmanın şartı olarak “b) Engelli bileti: 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik kapsamında kart sahibi olan engelliler için satılan bilettir.” deniliyor.

Ağlanacak halimize gülüyoruz inanın ki!

Erişilebilir olmadığından bir türlü giremediğimiz sinema salonları için lütfederek bizlere indirim yapıyorlar!

Sanki dilenciye sadaka lütfedip veriyorlar…

Bir türlü işletilmeyen Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince erişilebilir hale getirilmeyen sinema salonlarında biz engellileri ayrımcı bir hizmete tabi tutacaksınız diğer taraftan indirim yapıyoruz diye lütuflarda bulunacaksınız!

Rahmetli Levent Kırca sağ olsaydı tam onun ele alacağı trajikomik bir olaydır bu…

Defalarca söyledim, defalarca yazdım… Yine bıkmadan usanmadan söyleyeceğim ve yazacağım…

Bildiğiniz gibi ayrımcılık dediğimiz olay dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle yapılmaktadır.

Ancak unutulan ve pek akla gelmeyen bir nokta daha var… O nokta ise vatandaşlara verilen hizmetlerde de ayrımcılık yapıldığıdır!

İşte benim her fırsatta kastederek söylediğim ve yazdığım ayrımcılık bu kapsamdadır.

Kamu ya da özel kuruluşlar tarafından engellilere verilen ya da verildiği sanılan hizmetlerin birçoğunda bu ayrımcılık ortaya çıkmaktadır.

Örnek vermek gerekirse işte ilimizde bulunan iki sinema işletmesinde de istediğimiz filmi gidip izleyemiyoruz! Neden gidip izleyemediğimizi biliyor musunuz?

Nedenini ve nedenin yarattığı sorunun cevabını aslında seçilmiş siyasilerimizle atanmış idarecilerimizin tamamı da çok iyi biliyorlar… Tek nedeni sinema işletmelerindeki salonların engellilerin kullanımına uygun erişilebilir standartlarda yapılmadığı içindir…

Bu konuyla ilgili ayrımcılığı en yoğun yaşayacağımız günlerden bir tanesi de 15-19 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’dir.

Devletin Anayasasındaki eşitlikle ilgili maddesi yine devletin resmi birimleri ve resmi görevlilerince ihlal edilerek ayrımcılık yapılmaktadır!

Akülü veya manüel tekerlekli sandalye kullanan engellilerin dışında her insanın istediği sinema işletmesindeki salonlara rahatlıkla giderek zevkine göre beğendiği filmleri izlerken bizler gidip izleyemeyeceğiz… Bu ayrımcılık değil de nedir?

Sözün özü olarak, giremediğimiz sinema salonları için indirim lütfedeceğinize önce salonların erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla Anayasamızın eşitlikle ilgili 10. Maddesi başta olmak üzere 5378 Sayılı Engelliler Kanunu’nun geçici 2. ve 3. Maddesi ile Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinin ilgili maddelerini uygulasanız daha doğru olmaz mı? Bu yasal haklarımızı uygulayarak hayata geçirmedikten sonra giremediğimiz salonlardan dolayı indirim yapsanız ne olur yapmasanız ne olur! Yaptığınız bu indirimle olsa olsa göz boyamaktan başka bir şey olmaz…


Yorum Yap