Hoşgeldiniz Bugün 25 09 2022
.

SGK Yerine Derneklere Başvuru Yapanlar -3-

2) Yukarıda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi ya da hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Erişkin veya Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; psikiyatri uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla akülü tekerlekli sandalye Kurumca bedelleri karşılanır.

3) Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının Kurumca bedelleri karşılanmaz. Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce Kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.

4) İlgili firma tarafından en az 2 (iki) yıl garanti, 10 (on) yıl yedek parça bulunurluk garantisi ve teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.

5) 16 yaşın üzeri hastalara temin edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. Ayrıca 11-16 (16 yaş dahil) yaş arası hastalarda da ev, okul gibi kapalı alanlarda kullanım için yukarıdaki kriterleri sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere pediatrik akülü tekerlekli sandalye bedeli standart akülü tekerlekli sandalye bedeli üzerinden karşılanmaktadır.

Özellikli Akülü Tekerlekli Sandalye

SUT Kodu 100005 olan desteği, elektrikli ayak ve sırt ayarı kontrollü, elektrikle yerden yüksekliği seçilebilen, far sinyal ışıklandırma sistemi takılabilen, paslanmaz çelik metal aksan, patlamayan lastik, dış kullanım için amörtisör sistemi, araba koltuğu veya düz koltuk sistemine sahip, lateral destekler takılabilen, en az 50 ah 12 v akülere sahip, saatte max 10 km/h hız yapabilen, sağa sola dönüş hızlanma kontrol ünitesine sahip, fren mesafesi kullanıcı özelliklerine göre bilgisayarla akülü sandalyeye bağlanabilir 140 kg a kadar hastaları taşıma kapasitesine sahip, şase sistemi çelik olan Özellikli Akülü Tekerlekli Sandalye için SGK 10.000,00TL ödemektedir. Ancak bu ödeme sadece gaziler için geçerlidir.

Aktif Tekerlekli Sandalye

SUT Kodu 100072 olan alüminyum alaşımları, titanyum ve karbon kompozitden üretilen, oturma derinliği, oturma genişliği, sırt yüksekliği ve bacak uzunluğu gibi ölçülere göre kullanıcının ihtiyacı olan aksesuarlarda ilave edilerek üretilmiş, iç ve dış ortamda kullanılabilen, lastiklere 6-8 bar hava basılarak hastanın çok hızlı ve kolay hareket etmesini sağlayabilen,7-12 kg arasında ağırlığı olan, Aktif Tekerlekli Sandalye için SGK 3.600,00TL sı ödemektedir. Ancak bu malzeme de sadece özel hallerde (örneğin gaziler) ödenmektedir.   

Özel hallerin detayı ise şöyledir: 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulleri için bedeli Kurumca karşılanacak tıbbi malzemeleri kapsar. Bu kapsamdaki kişilerin EK-3/C-2, EK-3/C-3 ve EK-3/C-4 listelerinde yer alan tıbbi malzemeleri de kullanmaları halinde bedelleri karşılanmaktadır.

Banyo Tuvalet Sandalyesi

SUT Kodu 100073 olan banyo yapmaya elverişli, şase üzeri elektro statik boya kaplı, su sabun şampuan vs. etkilenmeyen, oturma zemini dekübiti önlemek için yumuşak olan, altında doldurma boşaltma kovası olan gerektiğinde kova yerine klozet kullanımı için arka tekerlekler 20-24 inç aralığında olan Banyo Tuvalet Sandalyesi için SGK 750,00TL sı ödemektedir.

Tüm bu medikal malzemelerin garanti süresi ise 5 yıldır. Ayrıca şu bilgileri bilmenizde de fayda olacaktır. Bir kişi aynı anda (daha önce SGK ödemesi almış iseniz 5 yıllık sürenin dolması şartı ile) antidekübit minderi, manuel ve akülü sandalyeyi ve beraberinde banyo tuvalet sandalyesini raporlatmak suretiyle, reçete yazdırarak alabilir.

5 yıldan önce arızalanan, kullanılamayacak durumda olan malzemeler için doktor tarafından rapor edilmesi halinde 5 yıllık süre beklenmeden ödenek alınabilir. Özel haller belirtilmeyen malzemelerin ödemesi doktor raporu ile şartları sağlayan engel grubuna yapılır.

Sözün özü olarak, bu tür medikal malzemeye ihtiyaç duyan engellilerin öncelikle yasal haklarını kullanarak SGK’na başvurmaları gerekmektedir. SGK tarafından uygun görülmesi halinde kurum aracılığıyla ihtiyacının karşılanması en güzel yoldur. Eğer SGK karşılamaz ise dernek ve benzeri kuruluşlara başvurmaları yerinde olacaktır. Bu konuda engellilere yardımcı olmaya çalışanlarında öncelikle SGK’na başvuru yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Detaylıca bilgi sahibi olmadan sağı solu aramaları yanlış bir olaydır. Sizce de yasal hakkını kullanmak dururken başka yollara başvurmak yanlış değil mi?


Yorum Yap