Hoşgeldiniz Bugün 25 09 2022
.

SGK Yerine Derneklere Başvuru Yapanlar -2-

Sosyal güvencesi bulunsun ya da bulunmasın manuel veya akülü tekerlekli sandalyelere ihtiyaç duyan engellilerin ilk yapması gereken Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen şekilde sağlık kurulu raporu vermeye yetkili kılınan hastanelerden birine başvurarak kullanacağı araçla ilgili “Ellerini kullanamayacak durumdadır. Mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanımına engel teşkil edecek bir durum yoktur. Yürüyememekte ve ayakta duramamaktadır.” gibi ifadelerin yazılı olduğu rapor almaları gerekmektedir. Raporla birlikte birde reçete yazdırdıktan sonra SGK’ya başvurmaları ve onaylatmaları gerekmektedir.

SGK engelliler ile hastaların ihtiyaç duyduğu birçok medikal malzemenin ödemesini karşılamaktadır. Engellilerin kullanımı için karşıladığı medikal malzemelerden manuel ile akülü tekerlekli sandalyelerin verilme şartları, özellikleri, ödeme miktarı ve garanti süresi gibi bilgiler ise kısaca şöyledir.

Standart Manuel Tekerlekli Sandalye

SUT Kodu OP1342 olan kollukları çıkabilir, ayaklıkları çıkabilir, katlanabilir, çelik şaseli, 16-22 kg arasında ağırlığı olan, farklı oturma ebatları olan Standart Manuel Tekerlekli Sandalye için SGK 500,00TL sı ödemektedir.

Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli karşılanmaktadır.

Hafif Manuel Tekerlekli Sandalye

SUT Kodu OP1343 olan alüminyum alaşımları/titanyum/karbon kompozitten üretilmiş 11-15 kg ağırlığına sahip, baş ve ayak desteği gibi aksesuarlar eklenebilen arka tekerlekleri çıkarılarak katlanabilen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen Hafif Manuel Tekerlekli Sandalye için SGK 1.200,00TL sı ödemektedir.

Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle hafif manuel tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, tekerlekli sandalyeyi hastanın kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin)  yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli karşılanmaktadır.

Pediatrik Tekerlekli Sandalye

SUT Kodu OP1344 olan alüminyum alaşımları/titanyum/karbon kompozitten üretilen, oturma genişliği 26-38 cm seçilebilen, çocuk hastanın ihtiyaçlarına göre aksesuarlar eklenebilen, ağırlığı 9-12 kg arasında olan, okulda kullanılabilmesi için masa eklenebilen Pediatrik Tekerlekli Sandalye için SGK 1.200,00TL sı ödemektedir.

Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle pediatrik tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun,ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin)  yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde 5-15 yaş arası hastalarda bedeli karşılanmaktadır. Ancak gelişim geriliği olan hastalarda, sağlık kurulu raporunda gelişim geriliğinin belirtilmesi halinde yaş sınırı dikkate alınmamaktadır.

Standart Akülü Tekerlekli Sandalye

SUT Kodu OP1345 olan elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, elektronik akü şarj cihazlı, en az 24 ah 12 v 2 adet aküsü olan, suya dirençli, kollukları ve ayaklıkları çıkabilen, 12 derecelik eğimi güvenli olarak çıkabilen, şasesi kalın çelikten üretilmiş, 100 kg a kadar hasta taşıma özelliğine sahip, ağırlığı 60-100 kg arasında olan, iç mekânlar için uygun olan, saatte max 6 km/h hız yapabilen Standart Akülü Tekerlekli Sandalye için SGK 2.500,00TL sı ödemektedir.

Her iki elini de kullanabilen engelli bireylere verilmesi uygun bulunmayan akülü tekerlekli sandalyenin diğer şartları ise şöyledir.

1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumunun yanında;

a) El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya,

b) Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya,

c) Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları;

-Devam Edecek-


Yorum Yap