Hoşgeldiniz Bugün 25 09 2022
.

Engellilere Yönelik Anayasaya Karşı İşlenen Suç

Allahın bir günü yok ki bu ülkede engellilere karşı işlenen bir suç olmayasın… Alın işte geçtiğimiz günlerde işlenmiş bir suç daha… Hem de Anayasanın eşitlikle ilgili 10.maddesine karşı işlenmiş bir suç daha…

Anayasanın eşitlikle ilgili 10.maddesiyle birde engellilere pozitif ayrımcılık yapılacağı bildirilmesine rağmen işlenmiş bir suç…

Anayasamızın eşitlikle ilgili 10.maddesinde ülkemizde yaşayan her vatandaşın yasalar önünde eşit olduğunu belirtir. Anayasamızın eşitlikle ilgili maddesi aynen şöyledir…

“X. Kanun önünde eşitlik

Madde 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

Sadece Anayasaya göre işlenmiş bir suç değil. Ayrıca, Türk Ceza Kanununun (TCK) Nefret ve Ayrımcılık başlıklı 122.maddesine göre de işlenmiş bir suç.

Türk Ceza Kanununun (TCK) Nefret ve Ayrımcılık başlıklı maddesi ise aynen şöyledir…

“Nefret ve Ayrımcılık

Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.) (1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

  1. a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
  2. b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
  3. c) Bir kişinin işe alınmasını,
  4. d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Daha önceki yazılarımda da sık sık belirttiğim gibi Anayasamızda her vatandaşın eşit olduğu yazıyor ancak gelin görün ki bir engelli vatandaş olarak ben ve benim gibi binlerce engelli vatandaşta dâhil bu eşitliği ne resmi iş ve işlemlerde ne de özel işlemlerde yaşamımızda bir gün dahi göremiyoruz.

İşlenen suçu merak ettiniz değil mi? Daha geçen haftaki yazımda aynı benzer olaya “İşinize Geliyorsa” başlığı ile değinmiştim. Bu defaki olay ise Isparta’da yaşanıyor… Şunu da belirteyim ki yaşanan illerin adlarının hiçbir önemi yok…

Ajans32 nin yapmış olduğu “Ayıp Hem de Kocaman Ayıp!” başlıklı haber geçtiğimiz günlerde Isparta ilinde bulunan bir AVM’nin çocuk oyun parkında yaşanıyor. Haberi sizlerin yorumuna bırakıyorum

“Ayıp Hemde Kocaman Ayıp!

Ajans32 olarak bu haberi yaparken biz utandık. Ancak kamuoyunu bilgilendirmek ve bir daha böyle bir olayın yaşanması önlemek için bu haberi kaleme aldık. Olay Cumartesi günü Isparta’da bir Avm’nin oyun parkında yaşanıyor.

8 yaşında ve ÖZEL bir çocuk olan Gizem Cebeci, yaşıtlarının bulunduğu oyun parkına girmek istiyor ve olay da tam burada başlıyor. Oyun parkında bulunan görevli “Özürlü” çocukları almıyoruz diyerek Gizem’in tüm hayallerini yıkıyor.

Oysa ÖZEL çocuk olan Gizem ortada bulunan diğer çocuklara zarar veremeyecek kadar masum! Özel çocukları yaşıtlarından tecrit etmek insanlık suçudur, ülkemizde ve dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde bu çocukların yaşıtları ile birlikte eğitim alması, oyun oynaması teşvik edilen ve özel eğitim kaynaştırma ilkesi gereğince yaygın olarak uygulanan bir eğitim yöntemidir.

Bu yalnızca özel çocukların gelişimine katkı sağlamadığı gibi diğer normal gelişen çocuklar içinde farkındalıklarını, hoş görülü olmalarını, insanları ötekileştirmeden sosyal derinliği olan bireyler olmalarını sağlar.

Olayın duyulmasının ardından Iyaşpark AVM’nin yönetimi tarafından Fun City Eğlence Merkezi ile ilgili bir basın açıklaması yapılarak, “Iyaşpark AVM Fun City Çocuk Eğlence Merkezimizde engelli bütün çocuklarımız top havuzu hariç, bireysel bütün oyuncaklardan ücretsiz olarak faydalandırılmaktadır. Top havuzunda ise müşterek oyun oynanması nedeniyle hem engelli çocuğumuzun hem de diğer çocuklarımızın herhangi bir sorun yaşamaması açısından birlikte oynanmasına izin verilmemektedir. Engelli çocuklarımızın bu alanlarda oyun oynayabilmesi ancak özel eğitimli personellerin refakatinde olması şartıyla mümkündür.” denilmektedir.

Sözün özü olarak, Anayasanın eşitlikle ilgili maddeleri olmak üzere Türk Ceza Kanununun (TCK) 122.maddesine göre açıkça suç olan bu tutum ve davranışın karşısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Isparta Valiliğinin ve Cumhuriyet Başsavcılığının nasıl bir yaptırım yapacağını merak ediyorum… Bakanlık görevlilerinin, Isparta Valiliğinin ve savcılığın engellileri gerçekten sevdiğini ya da sevmediğini yapacakları ya da yapmayacakları yasal uygulamalarla görmüş olacağız… Bu olay öyle AVM yöneticilerinin özür dilenmesiyle geçiştirilerek kapatılacak bir olay değil… Ayrıca yapılan açıklamada halen engelli engelsiz çocukların aynı oyunu oynayıp oynayamayacağını belirterek ayrımcılık yapmaya devam ediyorlar. Bırakın çocuklar kendileri birlikte oynayıp oynayamayacağına karar versinler… Şunu bilin ki o çocuk dediklerinizde sizde olan önyargılı düşüncelerin, ayrımcı tutum davranışların zerresi dahi bulunmaz… Onlar hiçbir zaman ne kendi yaşıtlarına ne de bir başkalarına Türk-Kürt, Alevi-Sünni, engelli-engelsiz, zengin-fakir, kadın-erkek, vb gibi ayrımcı bir düşünceyle bakmazlar… Onların yüreklerinde sevginin en saf halinden başka bir şey göremezsiniz…

Sizce yanılıyor muyum?


Yorum Yap