Hoşgeldiniz Bugün 25 09 2022
.

“Örnek Bir Vali Olacaksınız”

Son Valiler Kararnamesi ile Malatya Valisinin Kayseri Valiliğine atanmasıyla boşalan Malatya Valiliği’ne ise İzmir Valisi Mustafa Toprak atandı. İzmir Valiliği’nden Malatya Valiliği’ne atanan Vali Mustafa Toprak 16.06.2016 tarihinde Malatya’ya gelerek yeni görevine başladı. Vali Mustafa Toprak’a yeni görevinde başarılar diliyorum.

“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır” diye bir atasözümüz vardır. Bu atasözünde vurgulanmak istendiği gibi her insanın kendine özgü bir çalışma yolu, yöntemi, iş yapma biçimi vardır. Farklı kişiler aynı işi başarılı bir şekilde yaptıklarında kendilerine özel bir yol izlerler ve sonuca aynı şekilde ulaşırlar. Dünya hayatındaki her şey için bu şekilde geçerlilik söz konusudur.

İşte bu atasözümüzden yola çıkarak bakalım yeni valimizin yoğurt yemesi nasıl olacak merak ediyorum.

1994 yılında dernek hayatıma başladığım günden bu güne kadar Arif Atilla Osmançelebioğlu, Atilla Vural, Mustafa Yıldırım, Osman Derya Kadıoğlu, Halil İbrahim Daşöz, M.Ulvi Saran, Vasip Şahin ve Süleyman Kamçı olmak üzere sekiz valimizle tanıştık ve onlarla birlikte iyi veya kötü engelli sorunlarıyla ilgili çalışmalarda bulunduk. Son valimizle fazla bir çalışmamız olamadan derneği 21.03.2015 tarihinde kapatmıştık.

Bildiğiniz gibi valiler görev yaptıkları ilin en üst mülki idare amiridir. Ülkenin nasıl bir Cumhurbaşkanı var ve ülkeyi idare ediyorsa, vali de şehrin en büyüğü olup şehri yönetmekle birlikte birden fazla görevi de vardır. Valinin görevleri arasında en önemlisi olanını açıklamak gerekirse;

1-Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlar. Bakanlıklardan gelen talimatları ve emirleri uygular. Bu işlerin gerçekleşebilmesi için gerekecek bütün tedbirleri alabilir.

2-Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının verdiği yetki kullanmak ve bu görevleri yerine getirebilmek için genel emir çıkartabilirler diyebiliriz.

Gördüğünüz gibi valilerin en büyük görevi yasal mevzuatların verdiği görevleri yerine getirmek ve uygulamaktır.

Ancak yasal mevzuatların verdiği görevleri yerine getirirken bu görev sırlaması valilerden valiye değişmektedir. Demek istediğim her valinin görev sıralamasında kendine göre bazı öncelikleri vardır.

“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır” atasözünü kullanmamın nedeni valilerin kendine göre belirledikleri öncelikleri için kullandım.

Kimi valinin öncelik verdiği görevleri arasında sağlık konusu varken, kimisinde eğitim vardır, kimisinde güvenlik ve asayiş varken, kimisinde sosyal güvenlik ve istihdam vardır, kimisinde de yaşlılar, sokak çocukları, kimsesiz çocuklar ve engelliler vardır. Kimi valiler ise bu önceliklerinden iki üç tanesini birden ele alıp çalışmalar yapar.

Şu anki yeni valimiz sayın Mustafa Toprak’ın görevleri arasında hangilerine öncelik verecek, neler yapacak, neler yapmayacak, hassasiyetle üzerinde duracağı konular neler olacak önümüzdeki süreçte göreceğiz.

2002 yılında yapılan Türkiye Engelliler Araştırması’yla tespit edilen Türkiye nüfusunun % 12.29’unu oluşturan engelli istatistiğini ilimize orantıladığımızda ilimizde yaşayan 94 bin 989 engelli vatandaş adına yeni valimizden bir talebim olacak.

Sayın Valim, Sosyal Hizmetler, Aile, Kadın ve Özürlülerden Sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Güldal Akşit’in, ‘Devlet Bakanı Başdanışmanı’ olarak görev yaptığınızı ve buradaki göreviniz esnasında Engelliler Kanunu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Yeniden Yapılandırılması konularında Bakanlıkta yürütülen kanun tasarıları hazırlık çalışmalarını yönettiğinizi biliyorum.

İşte bu nedenle sayın valim sizden engelli sorunlarına ve çözüm yollarına yabancı olmadığınızı bildiğimden Anayasamızın eşitlikle ilgili 10.maddesiyle engellilere getirilen pozitif ayrımcılığın (ki pozitif ayrımcı uygulamalara her zaman eşit bir şekilde yaşam hakkını savunmam nedeniyle karşı çıkmama rağmen) tarafınızca yerine getirilerek çalışmalarınızda öncelik vereceğiniz konuların arasına mutlaka engelli sorunlarının çözümünün sağlanmasına yönelik çalışmalarında konulmasını talep ediyorum…

Sözün özü olarak, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Başkanı olmanız münasebetiyle Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’ndeki standart düzenlemelerin gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse de özel kuruluşlar tarafından ivedilikle yerine getirilmesini ve getirmeyenlere ise yönetmelik gereğince uygulanması zorunlu olan cezaların kesilmesini sağlayın. Bu konuda da öncelikli olarak valilik binası ile valiliğe bağlı binaların tamamen erişilebilir olmasını sağlayacak çalışmaların yapılmasını sağlayın ve erişilebilir olmadığında ise ilk cezayı kendi kurumunuza kesin, kesin ki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarına büyük bir örnek teşkil etsin. Bunu yaptığınızda bilin ki bu ülke de bir ilki yapan örnek bir vali olacaksınız. Ben, engelli sorunlarının çözümü konusunda pozitif ayrımcı bir yol izleyeceğinize ve Devlet Bakanı Başdanışmanlığını yapmış olduğunuz hemşerimiz eski Devlet Bakanımız sayın Güldal Akşit’in şehrine yakışanı yapacağınıza inanıyor ve güveniyorum sayın valim…


Yorum Yap