Hoşgeldiniz Bugün 25 09 2022
.

Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Komisyonu Çalışmaları İle İlgili Tespit Edilen Sorunlar – 2

7-Denetlemelerin internet ortamında on-line yapılmasının iş akışını hızlandıracağı, denetimin bakanlık ve komisyon üyelerinin tamamı (sivil temsilci üyelere portal şifreleri verilerek) tarafından da izlenebileceği ve gereksiz kırtasiye tüketimini azaltacağı düşünülmektedir. Bu sayede bakanlık başta olmak üzere komisyon üyeleri de denetimleri sağlıklı takip ederek bilgi sahibi olabilecektir.

8-Kanundan önce yapılmış ve ruhsatlandırılmış kamu kurum, kuruluş ve özel kuruluş binalarında özellikle Pencere Standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

9-Komisyon üyesi olan kamu personellerinin denetime gidileceği günlerde bağlı olduğu kurum tarafından başka görevlere gönderilmesi denetimi aksatmaktadır. Komisyon üyesi olan kamu görevlilerinin denetim günleri her ne olursa olsun başka bir göreve gönderilmemesi denetimin sağlıklı yapılmasını sağlayacaktır.

10-Denetim yapılan bazı kamu binalarında eski yapı olması nedeniyle gerekli düzenlemelerin yapılmasının imkânsız gibi olduğu, yapılması halinde ise çok yüksek maliyetlere yol açacağı görülmektedir. Bu tür binalarla ilgili izlenmesi gereken yolun belirlenmesi komisyon üyelerinde ki tereddütleri ortadan kaldıracaktır.

On madde halinde sıralayarak yazılı ve sözlü olarak iletmiş olduğum sorunlar ve tespitler bunlardı. İletmiş olduğum bu sorunlar nedeniyle 11 Haziran 2015 tarihli Avni Özkaya Bakan A. Genel Müdür V. imzası ile yazılı cevap aldım. Almış olduğum cevabı yazıda;

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcisi olarak katıldığınız Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca denetim yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kuruluşlarda ve komisyon toplantılarında karşılaştığınız ve yaşadığınız sorunların yer aldığı ilgi dilekçeniz Genel Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Komisyon üyesi olan kamu görevlilerinin denetime gidileceği günlerde bağlı olduğu kurum tarafından başka görevlere gönderilmemesi konusu ve Erişilebilirlik izleme ve Denetleme Yönetmeliğinin “EK:l Binalar için Erişilebilirlik izleme ve Denetleme Formu”nun Pencerelerle ilgili olan kısımlan, çalışması halen devam etmekte olan Yönetmelik revizyonu kapsamında değerlendirilmektedir

Kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarda yapılacak tadilat ve onarımlarda erişilebilirlik standartlarına uyulması konusunda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlıları (YİKOB) ve İl Özel İdareleri çalışanlarına yönelik bir eğitim programı İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde Haziran 2015’te düzenlenecektir.

Denetim yapılan binaların eski yapı olması durumunda öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya İl Özel İdaresi tarafından binada düzenleme (asansör vb.) yapımının binanın statiği açısından risk oluşturması, yeterli alan olmaması ve diğer teknik nedenlerden dolayı binada düzenleme yapılamadığına dair teknik rapor hazırlanması gerekmektedir. Teknik Rapor hazırlanması halinde diğer uygulamaların (platform asansörü gibi) yapılabileceği Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir.

Platform asansörünün yapılması halinde TS 9111 (Özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri), TS ISO9386-1 (Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları – Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar – Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları) ve TS ISO 9386-2 (Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları – Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar – Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör) standartlarına uygun olması gerekmektedir.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarınca yürütülen denetleme faaliyetlerinde karşılaşıldığı bildirilen sorunlarla ilgili olarak, Valiliklerce yapılması gereken çalışmalara ilişkin ekte yer alan yazı tüm valiliklere gönderilmiştir. Başvurunuzda yer alan hususlardan bazıları ise çalışmaları sürdürülen genelgede ele alınacaktır. Ayrıca erişilebilirlik denetimlerinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” deniliyordu.

Sözün özü olarak, görevlendirilmiş olduğum Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Üyeliği görevini ağır konumda engelli olmama rağmen seve seve yerine getiriyorum. Sonuçta denetimler sonucunda getirilecek çözümlerden bir engelli olarak bende istifade edeceğim.


Yorum Yap